Opdateret 18.03.2016 / MAN
Kina REJSEMÅL
 
Klimazoner
Kinas klimazoner strækker sig fra tropisk og subtropisk i syd til tempereret i nord. Derudover varierer klimaet fra de høje bjergegne til de tørre ørkener. Generelt er det sydøstlige og centrale Kina varmt og fugtigt, mens det nordlige og nordøstlige Kina er tørt. Klimaet i de kystnære egne er ikke præget af så store temperaturudsving, som man kan opleve inde i landet, hvor fastlandsklimaet giver store forskelle på sommer og vinter.

Nordøstlige Kina
Den nordøstlige del af Kina med Beijing nord for Yangtse er præget af meget kolde vintre, hvor floderne længst mod nord kan være tilfrosne i 4-6 måneder. Somrene kan være meget varme med en høj luftfugtighed. Sommerens nedbør er tilstrækkelig til at jorden kan dyrkes, men den kan være meget ustabil og længere tørkeperioder opleves jævnligt. Om sommeren skal man være forberedt på den høje luftfugtighed og om vinteren er varm påklædning påkrævet.

Centrale Kina
Det centrale Kina med Shanghai og Yangtse-dalen har varmere somre og mildere vintre end det nordøstlige Kina og minder i det store og hele om vejret i Vesteuropa. Det meste nedbør falder om sommeren og vinterens vejr er mere omskifteligt med omkring 5-10 dage med sne. Når vinden fører varm og fugtig luft ind fra havet om sommeren kan fugtigheden dog være generende. Samtidig kan de frontsystemer der opstår som en følge af den kolde luft fra Sibirien og den varme luft fra Stillehavet være årsag kraftige storme langs kysten. Inde i landet er klimaet langs Yangtse-dalen markant mildere med knap så kolde vintre og knap så fugtige somre.

Sydlige Kina
Det sydlige Kina befinder sig hovedsageligt i den tropiske klimazone og har varme og våde somre. Særligt langs kysten falder der en del regn mellem maj og september, hvorimod vintrene er milde og frostfri. Sommerens varme og fugtighed kan til tider være generende. Tyfoner optræder fra juli til oktober, hvor de i kystegnene kan medføre voldsom regn.

Sydvestlige Kina
Det sydvestlige Kina langs grænserne til Myanmar, Vietnam og Laos består af højland og bjerge, hvor sommerens temperaturer er moderate. Vinteren er generelt mild og tør med megen sol.

Det Tibetanske plateau
Det højtbeliggende tibetanske plateau i det centrale vest er omkranset af bjerge og her er der hårde vintre med sne og frost. Højden taget i betragtning er somrene dog forbavsende varme, men med markant lavere nattemperaturer. Det meste nedbør falder i form af regn om sommeren. Det meste af året er himlen meget klar og med masser af sol.

Nordvestlige Kina
Den nordvestlige del af Kina består hovedsageligt af ørken og er meget tyndt befolket. Klimaet er fastlandsklima med kolde vintre og varme somre, men med variationer afhængig af højden. Den sparsomme nedbør er jævnt fordelt over hele året dog med lidt mere i vintermånederne. I vintermånederne kan man opleve stærk kulde i forbindelse med kraftig vind og modsat kan man om sommeren opleve meget høje temperaturer.

> Se kort